Bostrychia hagedash
Hadada ibis / Hadadaibis

12    2018-02-05    Lake Awassa, Ethiopia/Etiopien

This Hadada ibis was foraging right next to Lake Awassa. The picture illustrates well that the species is less dependent on water than other ibises, but still prefers the proximity to a lake or a watercourse. Here, one can also get an inkling of three of the characteristic elements of the otherwise brown-gray plumage: the white eye ring, the bright red patch on the upper mandible, and the blue-green, shimmering patch on the side.

Den här hadadaibisen letade föda alldeles intill Lake Awassa. Bilden illustrerar väl att arten är mindre beroende av vatten än andra ibisar, men ändå föredrar närheten till en sjö eller ett vattendrag. Man kan här dessutom ana tre av de karaktäristiska inslagen i den annars brungråa fjäderdräkten: den vita ögonringen, det klarröda fältet på övre näbbhalvan och det blågröna, skimrande fältet på sidan.