Volatina jacarina
Blue-black grassquit / Jakarinitangara

33c095    2017-11-19    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

I encountered this juvenile Blue-black grassquit (nowadays classified as a tanager) near the waterfront of the Pilcomayo River. The Blue-black grassquit is a common bird in a vast range, from Mexico to central Argentina. It is small (4") and it subsists mostly on fruits and berries. The adult male is metallic blue, the adult female striped blue-gray.

Den här juvenila jakarinitangaran stötte jag på nära stranden invid Pilcomayofloden. Jakarinitangaran är en vanlig fågel i ett enormt utbredningsområde, från Mexico till centrala Argentina. Den är liten (10 cm) och lever mestadels på frukt och bär. Den adulta hannen är metalliskt blå och den vuxna honan är streckad i grått och brunt.