Sporophila caerulescens
Double-collared seedeater / Halsbandsfröfink

33c095    2017-11-19    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

This Double-collared seedeater can be found in almost all of central South America. It is a typical seedeater with a big bill and a slightly stretched body. It seems very adaptable and has taken on several new feed crops for cattle in the diet. Here, it is fighting with the Saffron finches about the grass seeds on the slope, quite close to the Pilcomayo River in Villa Montes.

Denna halsbandsfröfink återfinns i nästan hela centrala Sydamerika. Den är en typisk fröfink med stor näbb och lite utdragen kropp. Den verkar mycket anpassningsbar och har anammat flera nya foderväxter för kreatur i dieten. Här slåss den med saffransgulfinkarna om gräsfröet på slänten ganska nära Pilcomayofloden i Villa Montes.