Sicalis flaveola
Saffron finch / Saffransgulfink

33c095    2017-11-19    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

The Saffron finch is actually a widely distributed tanager. In the Galapagos I photographed the northern variety, where the male is stark yellow and almost orange on its head. In the southern variety, which occurs in the Gran Chaco and in Eastern Brazil, the male is more evenly yellow and not that spectacular. The female in this picture is even duller, mostly striped gray. It was sitting on a branch and munching away at the dry tree fruits.

Saffransgulfink är en vitt spridd fågel. På Galapagos fotograferade jag den nordliga rasen där hannen är starkt gul och nästan orange på huvudet. I den sydliga rasen, som förekommer i Gran Chaco och Östra Brasilien, är hannen mera jämngul och inte så spektakulär. Honan på den här bilden är ännu mera enformigt färgad, mestadels streckat grå. Den satt på en gren och mumsade i sig av de torra trädfrukterna.