Anthus bogotensis
Paramo pipit / Páramopiplärka

33c084    2017-11-10    RE Antisana, Ecuador

Larks and pipits are sparely represented in South America. There are only seven pipits (one lark and no wagtail), and this is one of the largest (6"). It also has a relatively long bill. Here it is on its true home ground: the highland plain called páramo. The habitat extends between 2,500 and 4,500 meters above sea-level. It sings from the ground, in this position, but also during low flights in the mating season. (Note the long hind claws, typical of many pipits).

Lärkor och piplärkor är dåligt representerade i Sydamerika. Det finns bara sju piplärkor (en lärka och ingen ärla), och detta är en av de största (15 cm). Den har också en förhållandevis lång näbb. Här befinner den sig sin på sin verkliga hemmaplan: högslätten som kallas páramo. Habitatet sträcker sig mellan 2.500 och 4.500 m.ö. h.! Den sjunger från marken, i den här positionen, men också under låg flykt i parningstid. (Notera de långa bakklorna, typiska för många piplärkor).