Poecilofriccus ruficeps
Rufous-crowned flycatcher / Rödkronad todityrann

33b13    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

According to my guide, this little Rufous-crowned flycatcher (3.3/4"), represented a species that is difficult to photograph. But on this occasion, this bird responded to the lure of the guide and rapidly perched in a small bush, relatively close to us. I could not help being completely taken by this little cute creature - hence two pictures of it on my Birding Diary!

Denna lilla todytyrann (9-10 cm; bara aningen större än en kungsfågel) representerade enligt min guide en svårfotograferad art. Men vid detta tillfälle svarade den piggt på guidens lockläte och satte sig i en liten buske, relativt nära oss. Jag kunde inte låta bli att bli helt betagen av denna näpna varelse - därav två bilder av den på Fågeldagboken!