Contopus fumigatus
Smoke-colored pewee / Rökpivi

33b13    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

This bird has gotten its name because it is "smoke-colored". It is a widely distributed bird, from northern Venezuela to central Argentina. This is the northern variant that is more evenly gray. (From central Bolivia and southwards there is a more olive-toned variant). It is quite large (7") and is often perched relatively high up - but on a bare branch from which it is easily observed. From this branch it attacks passing or other visible insects, which dominates the diet, and then returns to its favorite position. The most common call is a shui-shui-shui ...

Denna fågel har fått sitt namn eftersom den är "rökfärgad". Det är en vitt spridd fågel, från norra Venezuela till centrala Argentina. Detta är den nordliga varianten som är mera jämngrå. (Från centrala Bolivia och söderut återfinns en mera olivtonad variant). Den är ganska stor (17,5 cm) och sitter ofta relativt högt upp - men på en bar gren varför den lätt observeras. Från denna gren gör de utfall mot insekter, som är huvudfödan, och återvänder sedan gärna till sin favoritplats. Det vanligaste lätet är ett shui-shui-shui...