Poecilofriccus ruficeps
Rufous-crowned flycatcher / Rödkronad todityrann

33b13    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

The Rufous-crowned flycatcher appears in a narrow highland belt, from Venezuela to northern Peru. It is not very well known, but we at least know that it is an insectivore. It hunts by sallies forwards or upwards. It usually hunts alone or in pairs, very rarely in mixed-speices flocks. In this picture we can see the characteristic patterns on the back.

Den rödkronade todityrannen förekommer i ett smalt bälte högland från Venezuela till norra Peru. Den är inte särskilt känd, men vi vet att den är insektsätare och jagar genom utfall framåt eller uppåt. Den jagar oftast ensam eller i par, mycket sällan i blandade fågelflockar. Här ser vi den bakifrån och de karaktäristiska mönstren på ryggen.