Strix sp. nov.
San Isidro owl / San Isidro-uggla (Svartbandad uggla)

22    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

This is a true "mystery owl", because noone has been able to qualify it properly yet. It is well-known, because a pair usually perches conveniently just by the lights of the road leading up to Cabañas San Isidro, near Baeza in eastern Ecuador, a tourist facility. This owl looks like a hybrid between Black-banded owl (Strix huhula) and Black-and-white owl (Strix nigrolineata), but it lives at higher elevation, roughly 2,000 meters above sea level, than any of the other species. The last hypothesis I heard, was that the San Isidro Owl may be a subspecies of Black-banded owl. What speaks against this, is that the hooting song is more like the one of the Black-and-white owl. We will have to wait until genetic studies solve this mystery.

Det här är en sann "mysterieuggla", eftersom ingen ännu har kunnat bestämma den ordentligt. Ugglan är välkänd, eftersom ett par vanligtvis sitter bekvämt vid ljuset på vägen upp till Cabañas San Isidro, nära Baeza i östra Ecuador, en turistanläggning. Den här ugglan ser ut som en hybrid mellan Svartbandad uggla (Strix huhula) och Svartvit uggla (Strix nigrolineata), men den lever på högre höjd, ungefär 2000 meter över havet, än någon av de andra arterna. Den sista hypotesen jag hörde var att San Isidro-ugglan kan vara en underart av Svartbandad uggla. Det som talar emot det här är att dess hoande låter mer som det som den svartvita ugglan har. Vi får väl vänta tills genetiska studier löser detta mysterium...