Agliocercus kingli
Long-tailed sylph / Grönstjärtad sylf

24    2017-11-12    San Isidro, Ecuador

This is one of the long-tailed hummingbirds, with one of the stranger names: "Green-tailed sylf" ... It's a male, the female has a more normal-length tail and brown breasts. The long tail of the male is actually an obstacle when he is flying, and thus a clear danger when he is flying from predators. But - it is an advantage when it comes to moving on to their genes. The females choose the male who has the longest tail.

Detta är en av de långstjärtade kolibrierna, med ett av de märkligare namnen: "Grönstjärtad sylf"... ('Sylf' betecknar ju en demonisk ande, förknippad med luften.) Det är en hanne, honan har en mera normallång stjärt och brunt bröst. Hannens långa stjärt är faktiskt ett hinder när han skall flyga och därmed en tydlig fara när han skall fly från predatorer. Men - den är en fördel när det gäller att föra sina gener vidare. Honorna väljer nämligen den hanne som har längst stjärt.