Boissonneaua matthewsii
Chestnut-breasted coronet / Kastanjebröstad kolibri

24    2017-11-11    San Isidro, Ecuador

This pair of Chestnut-breasted coronets is actually perched on the same branch. That the bills appear to meet is just an optical illusion, revealed by the fact that one of them is in focus, and the other one is not. The picture was taken from the terrace outside the dining room at the San Isidro lodge.

Det här paret av kastanjebröstade kolibrier sitter faktiskt på samma gren. Att näbbarna skulle mötas är naturligtvis bara en optisk illusion vilket avslöjas av att den ena är i fokus, men inte den andra. Bilden är tagen från terrassen utanför matsalen på lodgen i San Isidro.