Mycteria americana
Wood stork / Amerikansk ibisstork

13    2017-11-18    Villa Montes, Gran Chaco, Bolivia

The Wood stork is a big bird, but in comparison with the jabiru, it is clearly smaller. It grows up 45 in tall and has a long, downward-curved bill. It forages in shallow water and gropes for food with its bill that collapses like a rat trap upon contact. This individual was part of a flock of four birds that foraged in the same little lake as the jabirus.

Den amerikanska ibisstorken är en stor fågel, men i jämförelse med jabirustorken, tydligt mindre, Den blir upp till 115 cm lång och har en lång, något nedböjd näbb. Den söker föda i grunt vatten och känner av byten med näbben, som slår ihop som en råttfälla vid kontakt. Den här individen var del av en flock på fyra fåglar som fiskade i samma vattensamling som jabirustorkarna.