Megaceryle maxima
Giant kingfisher / Jättekungsfiskare

27    2017-10-05    Okavango, Botswana

This female Giant kingfisher had a favorite lookout spot at a big branch by the Okavango River. I saw it there several times - and once I was lucky enough to take a close-up.

Den här jättekungsfiskarhonan hade en favoritutkiksplats på en kraftig trädgren invid Okavangofloden. Jag såg den där flera gånger - och en gång hade jag turen att hinna skapa ett porträtt.