Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2017-09-17    Uppsala, Sweden/Sverige

The Mandarin duck is a very silent bird species compared to e.g. the Mallard. The male has a short, grunting sound and a whistling 'yip' when he takes off. The female has a more muffled, clucking sound.

Mandarinanden är mycket tystlåten jämfört med t.ex. gräsanden. Hanen har ett kort, grymtande läte och ett gällt visslande 'yip' när han lyfter. Honan har ett mera dovt, kluckande läte.