Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2017-09-17    Uppsala, Sweden/Sverige

In Chinese culture, Mandarin ducks are seen as a symbol of marital faithfulness as these ducks are considered monogamous and faithful to their partners for life.

I kinesisk kultur ses mandarinanden som en symbol för äktenskaplig trohet eftersom dessa änder anses vara monogama och trogna sin partner livet ut.