Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2017-09-17    Uppsala, Sweden/Sverige

The Mandarin duck originates in East China and Japan. But already in the 18th century, Europeans were fascinated by its beauty and brought ducks home. It was suddenly of high status to have Mandarin ducks as captive birds in ponds. However, several individuals managed to escape and already in the early 1900s, Mandarin ducks were established as European breeding birds in Britain. After that, it has spread to several European countries, such as Ireland and Germany. Single breedings have been observed in several other countries, e.g. in northern Sweden. This is, however, the first time I have observed Mandarin ducks in Uppsala.

Mandarinanden har sitt ursprung i östra Kina och Japan. Men redan på 1700-talet fascinerades europeerna av dess skönhet och tog med sig exemplar hem. Det blev status att kunna ha mandarinänder i dammar. Flera lyckades emellertid rymma och redan i början av 1900-talet etablerades mandarinanden som europeisk häckart i Storbritannien. Sedan har den spritt sig till flera europeiska länder, t.ex. Irland och Tyskland. Enstaka häckningar har observerats på flera andra håll, t.ex. i Jämtland. Det här är emellertid första gången som jag observerat mandarinanden i Uppsala.