Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2017-09-17    Uppsala, Sweden/Sverige

One of the male Mandarin ducks takes a bath...

En av mandarinhannarna tar ett bad...