Aix galericulata
Mandarin duck / Mandarinand

03    2017-09-17    Uppsala, Sweden/Sverige

This week (around September 17) we have had a a couple of distinguished guests in Uppsala. Two male Mandarin ducks have occasionally visited Svandammen in central Uppsala. According to the habit of their particular species, they have been visible mostly in the mornings and the evenings. During daytime they have often hid among the willows on the small island of Svandammen.

Den här veckan (runt 17 september) har vi i Uppsala haft celebert besök. Två mandarinsandshanar har nu och då gästat Svandammen i centrala Uppsala. De har, enligt artens vana, varit mest synliga morgon och kväll. Dagtid har de ofta gömt sig bland pilsnåren på ön i Svandammen.