Anser brachyrhynchus
Pink-footed goose / Spetsbergsgås

03    2017-07-09    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

A family of Pink-footed geese at the outskirts of the small capital Longyearbyen in Spitsbergen. This goose is recognized by its pink-colored feet, dark head and pink- and black colored bill. In fact, this was the only time we saw this Arctic goose with goslings during our trip.

En familj spetsbergsgäss i utkanten av den lilla huvudstaden Longyearbyen på Svalbard. Fågeln känns igen på sina rosafärgade fötter (vilket också avspeglas i det engelska namnet), mörka huvud och rosafärgade och svarta näbb. Det här var faktiskt enda gången vi såg till denna arktiska gås med ungar under vår resa.