Somateria mollissima
Common eider / Ejder

03    2017-07-09    Svalbard (Spitsbergen), Norway/Norge

Two garganeys with no less than 13 ducklings together. One often sees garganeys that share the responsibility for their ducklings, a kind of "family day-care home". Research has shown that many such relationships are based on close kinship. This is because most garganeys return to their place of birth to breed.

Två årtor med inte mindre än 13 ungar tillsammans. Man ser ofta just årtor som delar på ansvaret för ungarna, ett slags familjedaghem... Forskning har visat att flera sådana relationer är baserade på nära släktskap. Årtorna återvänder nämligen ofta till just sin födelseort för att häcka och hamnar då nära sina kvinnliga släktingar.