Muscicapa striata
Spotted flycatcher / Grå flugsnappare

33c075    2017-06-27    Slättåkra, Sweden/Sverige

A female of a Spotted flycatcher that totally fearless built a nest above the door of our guesthouse. The board that hid the nest was exchanged. Our son with his family moved in, and they walked through the door time after time. Still, she managed to lay four eggs, brood them and see four chicks hatched. I got this picture by sitting in another house and waiting in a window until she returned for a hunting trip with a fly. Through the window I came as close as I wanted and by adjusting the angle I got the gray background that I wanted. (Canon EOS 1D X, Canon EF 600/4L IS II USM).

Hona av grå flugsnappare som helt oförfärat byggt bo över dörren till vårt gästhus. Brädan som dolde boet byttes. Vår son med familj flyttade in och gick i dörren gång på gång. Ändå lyckades hon lägga fyra ägg, ruva dem och se fyra ungar kläckas. Bilden fick jag genom att sätta mig i ett annat hus och vänta tills hon återvände efter en jakttur med en fluga. Genom fönstret kom jag så nära jag ville och genom att justera vinkeln fick jag till den gråa bakgrunden.