Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2017-06-04    Slättåkra, Sweden/Sverige

the White wagtail is one of the most faithful regulars in Slättåkra, as in the rest of Sweden. They arrive early in the season and they leave late. Here is one of the fledgelings, now almost grown up, that cries out its "chisick".

Sädesärlan är en av de mest trogna stamgästerna i Slättåkra, liksom i resten av Sverige. De kommer tidigt på säsongen och de lämnar sent. Här är det en av ungarna, som nu nästan är fullvuxen, som utstöter sitt "tsiivitt".