Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2017-06-04    Slättåkra, Sweden/Sverige

Wagtails may seem a bit clumsy while wagging their tails, but in the air, over water they, demonstrate an enormous skill in flying. Here, a male is hunting insects just above the surface.

Sädesärlor kan kanske se litet klumpiga ut när de vippar på sina stjärtar (på engelska kallas de ju förståeligt nog för "stjärtvippare"). Men i luften, precis över vattenytan på min damm, visar de upp en enorm manövreringskonst. Här är det en hanne som tvärvänder i luften på jakt efter en insekt.