Dendrocopos major
Great-spotted woodpecker / Större hackspett

29    2017-06-01    Slättåkra, Sweden/Sverige

A female Great spotted woodpecker at my bird feed in Slättåkra. This female was a regular visitor there for much of the summer. Probably she provided for a brood of nestlings and found it convenient to have a safe food storage...

En hona av större hackspett vid min fågelmatning i Slättåkra. Den här honan var stamgäst där en stor del av sommaren. Förmodligen försörjde hon en kull ungar och fann det bekvämt att ha ett säkert födoställe...