Columba palumbus
Common wood pigeon / Ringduva

20    2017-05-26    Skövde, Sweden/Sverige

The Common wood pigeon has increased enormously in numbers in Sweden just during my lifetime. From being a shy forest dove, it is now a city pigeon competing with the Rock pigeon to take advantage of what the urban life offers. This pigeon perched in a favorite bush in my son's garden in Skövde. The black berries were obviously a true favorite!

Ringduvan har ökat enormt i antal bara under min livstid. Från att ha varit en skygg skogsduva är den nu en stadsduva som konkurrerar med klippduvan om att ta för sig av det som det urbana livet bjuder. Den här duvan slog sig ner på en favoritbuske i min sons trädgård i Skövde. De svarta bären var uppenbarligen en stark favorit!