Coccothraustes coccothraustes
Hawfinch / Stenknäck

33c099    2017-05-23    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Hawfinch is still a rather unusual bird - but it seems to me that it has become more common recently. It has got a huge bill which makes it possible to crack, for example. cherry kernels (there is plenty of those in my garden). This was a juvenile individual, with a significantly weaker color pattern than adult individuals. However, the profile is the same.

Stenknäcken är fortfarande en ganska ovanlig fågel - men den har trots allt blivit vanligare tycks det mig. Den har ju en enorm näbb för att kunna knäcka t.ex. körsbärskärnor (som det finns gott om i min trädgård). Det här var en juvenil individ, med betydligt svagare färgteckning än de adulta individerna. Profilen är sig dock lik.