Motacilla alba
White wagtail / Sädesärla

33c084    2017-05-23    Slättåkra, Sweden/Sverige

Again this summer, a pair of White wagtails brooded on one of my turf roofs. The female was the most unafraid and curious. She often came up to me, like in this picture, when she perched on a wooden pallet close to me.

Ett sädesärlepar häckade i ett av mina torvtak även den här sommaren. Honan var mest orädd och nyfiken, som här, när hon satte sig på en träpall alldeles i närheten av mig.