Erithacus rubecula
European robin / Rödhake

33c075    2017-04-10    Illharjen NR, Vetlanda, Sweden/Sverige

Later in the evening I went to the Illharje Nature Reserve, just outside the town of Vetlanda. There were few birds visible at the time, but this robin turned up and perched on a mossy stump, relatively close to me. (Canon EOS 1D X, Canon EF 600/4L IS II USM, Canon Extender EF 2x III, no tripod, no birding hide).

Framåt kvällen begav jag mig till Illharjens naturreservat i utkanten av Vetlanda. Det var förvånansvärt få fåglar som visade sig. Men den här rödhaken dök upp och satte sig relativt nära mig på en mossig stubbe.