Turdus iliacus
Redwing / Rödvingetrast

33c076    2017-04-10    Slättåkra, Sweden/Sverige

This is one of the many redwings in one of the flocks.

Det här är en av rödvingetrastarna i en av de stora flockarna.