Phylloscopus trochilus
Willow warbler / Lövsångare

33c061    2017-04-11    Slättåkra, Sweden/Sverige

This is a Willow warbler in its favorite tree, a willow, in my garden at Slättåkra. This tree is of particular importance for the survival of the willow warbler when it returns to the chilly country of Sweden in early April as this tree attracts small insects that constitute a staple for the bird during its first few weeks after the arrival.

En lövsångare på besök i sitt favoritträd, en sälg. Detta träd är väldigt viktigt för lövsångarens överlevnad när den återvänder till det relativt kylslagna Sverige. Blomställningarna lockar till sig små insekter och blir på så sätt ett pålitligt foderställe under den första tiden. På engelska heter fågel för övrigt just "sälgsångare" (Willow warbler).