Aegithalos caudatus
Long-tailed tit / Stjärtmes

33c049    2017-04-11    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Long-tailed tits also like the willow tree. They are often seen in small flocks, but in my garden in Slättåkra the often appear in pairs.

Även stjärtmesarna trivs i sälgen. De syns ofta i flock, men till min trädgård i Slättåkra kommer de för det mesta i par.