Phylloscopus collybita
Common chiffchaff / Gransångare

33c061    2017-04-11    Slättåkra, Sweden/Sverige

This is an unusual guest in my graden, a chiffchaff, distinguished by its black legs, different from most other warblers.

Det här är en ovanligare gäst i min trädgård, en gransångare. Den är lätt igenkännlig på sina kolsvarta ben, olika de flesta andra sångares.