Aegithalos caudatus
Long-tailed tit / Stjärtmes

33c049    2017-04-11    Slättåkra, Sweden/Sverige

A close-up of one of the Long-tailed tits. Seen like this, its "face" resembles that of a bear or a panda.

En närbild av en av sjärtmesarna. "Ansiktet" är på nära håll nästan björn- eller pandalikt.