Pyrrhula pyrrhula
Eurasian bullfinch / Domherre

33c099    2017-04-13    Uppsala, Sweden/Sverige

In April, we received an unexpected visit by a pair of bullfinches (after having been invisible throughout the winter). This is the female that crawled into the covered bird table and found a seed.

I april fick vi oväntat besök av ett domherrepar (efter att de varit osynliga under hela vintern). Det här är honan som krupit in i det täckta fågelbordet och hittat ett frö.