Dendrocopos major
Great spotted woodpecker / Större hackspett

29    2017-05-22    Slättåkra, Sweden/Sverige

A female Great spotted woodpecker forages for insects in a birch opposite my kitchen window in Småland. Here she is in a quite an uncommon position for woodpeckers...

En hona av större hackspett letar insekter i en björk mittemot köksfönstret. Kroppen befinner sig i en för hackspettar ovanlig position...