Cygnus cygnus
Whooper swan / Sångsvan

03    2017-04-26    Hemavan, Sweden/Sverige

I am out with my brother Kjell-Arne, looking for ptarmigans along the waterfront in the delta of Hemavan (the water that eventually turns into the Ume River). Suddenly, a flock of whooper swans passes by, just over our heads. One of them looks down at me. It feels like we make eye contact... (The ptarmigans flew away so fast that there was no possibility of photographing them at the time).

Jag är ute med min bror Kjell-Arne och söker efter ripor längs vattenbrynet i Hemavans delta (det vatten som så småningom blir till Umeälven). Då flyger plötsligt en flock sångsvanar alldeles över våra huvuden. En av dem tittar ner på mig. Det känns som vi fått ögonkontakt... (Riporna flög iväg så snabbt att det inte blev något foto den gången).