Numenius arquata
Eurasian curlew / Storspov

18    2017-04-25    Umeälvens delta, Sweden/Sverige

A third curlew forages in a recently plowed field.

En tredje storspov söker föda i en nyplöjd åker.