Turdus viscivorus
Mistle thrush / Dubbeltrast

33c076    2017-05-22    Slättåkra, Sweden/Sverige

The Mistle thrush is the biggest and the most timorous thrush of Sweden. This individual suddenly landed just in front of my window in Slättåkra and I ran for the camera. But before I opened the window, it heard me and disappeared. I cautiously followed it down to my neighbor's large lawn. It noticed me once again and disappeared into forest. I hid in a rocky part, under a tree, and after a while's wait, it returned again, now in company with a partner. From my hiding place I could take a series of pictures of both birds, this day of late spring when the dandelions still flowered.

Dubbeltrasten är vår största och skyggaste trast. Den här individen landade plötsligt framför mitt fönster i Slättåkra och jag sprang efter kameran. Men innan jag hann få upp fönstret hörde den mig och försvann. Jag följde smygande efter ner till grannens stora gräsmatta. Den noterade mig igen och försvann till skogs. Jag gömde mig då i ett stenparti, under ett träd, och efter en stunds väntan dök den åter upp, nu i sällskap med en partner. Från mitt gömställe kunde jag ta en serie bilder denna sena vårdag när maskrosorna ännu blommade.