Numenius arquata
Eurasian curlew / Storspov

18    2017-04-25    Umeälvens delta, Sweden/Sverige

In my home province, Småland, the Eurasian curlew becomes ever more rare. As a child, I was used to constantly hearing its call on the fields - but now it is quiet. In the delta of the Ume River, the Eurasian curlew is still a character bird. Together with my cousin Per-Olof Erixon and the ornithologist Karl-Gunnar Rehn, I did a lovely excursion in this kingdom of curlews on April 24 and 25.

I min hemprovins Småland blir storspoven allt mera sällsynt. Som barn var jag van vid att ständigt höra dess läte på fälten - men nu är det tyst. I Umeälvens delta är storspoven fortfarande en karaktärsfågel. Tillsammans med min kusin Per-Olof Erixon och ornitologen Karl-Gunnar Rehn gjorde jag en härlig exkursion i detta storspovsrike den 24 och 25 april.