Pandion haliaetus
Osprey / Fiskgjuse

14    2017-04-24    Umeälvens delta, Sweden/Sverige

We stand on a platform, watching northern pintails, widgeons, and curlews when an osprey suddenly glides in over us. It keeps a good watch and does not seem to be bothered significantly by our presence. This picture clearly shows the varied color scheme that the osprey has on the underside of its body and wings.

Vi står och betraktar stjärtänder, bläsänder och storspovar när en fiskgjuse plötsligt seglar in över oss. Den håller god uppsikt och tycks inte besväras nämnvärt av vår närvaro. Den här bilden visar tydligt den varierade färgteckningen som fiskgjusen har på undersidan av kropp och vingar.