Anas querquedula
Garganey / Årta

03    2017-04-10    Växjö, Sweden/Sverige

Two male garganeys (right) together with a male teal (left). Both garganeys and teals are relatively small ducks (around 40 cm long), but while the teal is relatively common, the garganey is very rare in Sweden. It is estimated that there are only about 600 in the country, with one habitat in southern Sweden and another in the coastal regions of Västerbotten and Norrbotten.

Två årtahannar (t.h.) tillsammans med en krickahanne (t.v.). Såväl årtor som krickor är relativt små änder (runt 40 cm långa) men medan krickan är relativt vanligt så är årtan mycket ovanlig i Sverige. Man räknar med endast cirka 600 par i hela landet med ett habitat i södra Sverige och ett annat i Västerbottens och Norrbottens kustland. (Bäckaslöv våtmark, Växjö).