Gallinula chloropus
Common moorhen / Rörhöna

17    2017-04-10    Växjö, Sweden/Sverige

A Common moorhen swims away quickly as we approach. The moorhens are not than unusual nowadays. As late as the end of the 19th century, they were still considered rare in Sweden, but they are now spread across Götaland, Svealand and most of the Norrland coast. But because they are so timorous, they are rarely seen, even though at times you can see a black and white shining tail that disappears into the reeds of a pond or a small lake.

En rörhöna simmar raskt i väg när vi närmar oss. Rörhönorna är inte helt ovanliga numera. Så sent som i slutet av 1800-talet ansågs de sällsynta i Sverige, men är nu spridda över Götaland, Svealand och det mesta av Norrlandskusten. Men eftersom de är såpass skygga är de sällan sedda, även om man kan få syn på en svart-vit lysande stjärt som försvinner in i vassen nu och då. (Bäckaslöv våtmark, Växjö).