Actophilornis africanus
African jacana / Afrikansk jaçana

18    2017-02-12    Lake Naivasha, Kenya

One of the most remarkable birds in the wetlands of Africa must be this species: the African jacana.

En av de märkligaste fåglarna i afrikanska våtmarker måste vara denna: den afrikanska jacanan.