Pycnonotus barbatus
Common bulbul / Trädgårdsbulbyl

33c056    2017-02-09    Uroa, Zanzibar, Tanzania

This is the most common bulbul, and, just like the Swedish name ('Garden bulbul') indicates, it is often found in gardens.

Detta är den vanligaste bulbylen - och, som namnet antyder, återfinns den ofta, som här, i en trädgård.