Eupodotis senegalensis
White-bellied bustard / Vitbukig trapp

15    2017-02-09    Nairobi, Kenya

I had a few hours to myself when I had arrived in Nairobi. I was staying at a hotel quite near the border to Nairobi National Park and thought to myself that, beacuse of that fact, there could be an odd bird to discover. So I went out with my camera. But I had not expected a bustard, and even less a White-bellied bustard that I had never seen before. But, despite the camouflage-like plumage you can detect both a female (left) and male (right) in this picture.

Jag hade några timmar för mig själv i Nairobi. Jag bodde på ett hotell nära gränsen till Nairobi National Park och tänkte mig att det möjligen skulle finnas en och annan fågel att upptäcka just därför. Så jag gick ut med min kamera. Men inte hade jag väntat mig en trapp, och ännu mindre en vitbukig trapp som jag aldrig sett förut. Men, trots den camouflerande fjäderdräkten så ser man på denna bild både en hona (till vänster) och en hanne (till höger).