Dromas ardeola
Crab plover / Hägerpipare

18    2017-02-07    Chwaka Bay, Zanzibar, Tanzania

Portrait of an adult Crab plover. Note the strong tern-like beak, adapted to cracking the shell of crabs, and the large eyes that allow it to search for food even in spare light. In this picture we can also see one of the characteristic, bluish feet, which are partly webbed!

Porträtt av en fullvuxen hägerpipare. Notera den kraftiga näbben, anpassad för att knäcka krabbornas skal, och de stora ögonen som gör att den kan söka föda även i svagt ljus. På den här bilden syns också en av de speciella, blåaktiga fötterna, som är delvis utrustade med simhud!