Ploceus subaureus
African golden weaver / Guldvävare

33c101    2017-02-08    Uroa, Zanzibar, Tanzania

When I had a few days in Uroa in Zanzibar this time, I wanted to make a "mini-documentary" of the African golden weaver nesting and mating behavior. To my great regret, the colony that I had followed last year had moved, but I eventually found it and its new territory, in the neighboring hotel garden. This species is a classic weaver, and it builds nests reminiscent of bells, with the entrance at the bottom. It is the male that does all the hard work and then waits for the females to find out if any of his nests may suit them.

När jag hade några dagar i Uroa på Zanzibar, ville jag göra en "mini-dokumentär" av den afrikanska guldvävarens bobygge och parningsbeteende. Till min stora sorg hade kolonin som jag följde förra året flyttat, men jag hittade så småningom deras nya revir, i grannhotellets trädgård. Denna art är ju en klassisk vävare, och bygger bon som påminner om en klocka, med ingången nedifrån. Det är hannen som står för allt grovjobb och som väntar på att någon av honorna skall tycka att något av hans bon kan passa henne.