Ploceus subaureus
African golden weaver / Guldvävare

33c101    2017-02-08    Uroa, Zanzibar, Tanzania

The big moment has occurred. The female tests the semi-finished nest for a few seconds. The male is wild with excitement, its pupils are small and the bill is open. But - soon she flies away again. The nest is not finished. Nevertheless, it might be a beginning...

Det stora ögonblicket har inträffat. Honan provsitter i det halvfärdiga boet under några sekunder. Hannen är vild av upphetsning, pupillerna blir små och näbben är öppen. Men - snart flyger hon i väg igen. Boet är inte färdigt. Men det är ändå en början...