Ploceus subaureus
African golden weaver / Guldvävare

33c101    2017-02-08    Uroa, Zanzibar, Tanzania

When the female is close by, the male tries to attract her by vibrating its tail, and now and then unfold and spread out the wings.

När honan är i närheten försöker hannen locka henne genom att vibrera med stjärten och nu och då fälla ut vingarna.