Ploceus subaureus
African golden weaver / Guldvävare

33c101    2017-02-08    Uroa, Zanzibar, Tanzania

The male is hanging in the semi-finished nest and weaves in strip after strip of palm leaf with its bill.

Hannen hänger i det halvfärdiga boet och väver in remsa efter remsa av palmblad med näbben.